Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az óvoda – iskola átmenet gyakorlata a Söjtöri Óvodában

2018.06.28

„A jó iskola – az óvoda folytatásaként – játszva tanítja a gyermekeket,

cselekvésre, tapasztalatokra építi a tanulását, figyelembe veszi

életkori sajátosságait, érdeklődését.”
(Pála Károly)

Csányiné Rácz Eszter: Az óvoda – iskola átmenet gyakorlata

a Söjtöri Óvodában

A gyermekek életének – szülők és gyermekek által - izgatottan várt eseménye az iskolakezdés, melynek sikere vagy kudarca kihathat egész életükre. Az óvoda – iskola átmenet intézményünkben egy olyan hosszú folyamat, amely már a gyermekek óvodába lépésével kezdetét veszi. Az óvodáskorú gyermekek életformája, legfontosabb elfoglaltsága a játék. A szeptemberben iskolába lépő gyermekekre is ez a jellemző.

A egészségesen fejlődő gyermekek az óvodáskor végére készen állnak az iskolába lépésre, az iskolai élet elfogadására, alkalmasak az iskolai tanulásra. Mozgásukat, viselkedésüket, testi szükségleteik kielégítését képesek irányítani, egyre több szabályhoz tudnak alkalmazkodni, ám sok idő telik el addig, míg az óvodásból valóban iskolás lesz. Az óvónő és a leendő tanító feladata, hogy közös programokon keresztül a gyermekeket bevezessék ebbe az ismeretlen világba, elérve, hogy a szeptemberi iskolakezdéskor az apróságoknak már ne legyen teljesen ismeretlen az új közeg.

 Intézményünkben a 2008/2009. nevelési évtől folyik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját segítő program. Integrációs tevékenységünket a kezdetektől 2015-ig pályázati úton minisztériumi támogatások segítették. E program kiemelt területe az óvoda-iskola átmenet támogatása. IPR munkacsoportunk kidolgozott egy óvoda - iskola átmenetet segítő rendszert, melyet napjainkban is csiszolgatunk, finomítunk. A program célja az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, az egymásra épülés érvényesítése a nevelés-oktatás folyamatában, valamint a gyermekek fejlődésének utánkövetése az általános iskola első évében.

 Óvodásaink többsége az iskolaérettségük elérésével a  helyi általános iskolában kezdi meg tanulmányait. Óvodánk az iskolával telekhatáros. A földrajzi közelség és a hosszú évekre visszanyúló partneri kapcsolat, a számos közös program, közösen megélt élmény, gazdag és változatos tevékenységsorozat, - mely elsősorban a társas kapcsolatokat, az érzelmeket helyezi előtérbe - nagyban megkönnyítik az iskolakezdést.

dscf1991.jpgA hirtelen változás azonban komoly nehézségeket is támaszthat, főleg az olyan tanulóknál akik mögött nem áll támogató családi háttér. A HHH gyermekek beilleszkedésének megkönnyítése céljából indult útjára a tutori program. Intézményünkben a tutor az az óvodapedagógus, akinek kulcsfontosságú szerepe van az óvoda- iskola átmenet megkönnyítésében, aki szervezi, irányítja a közös programokat, rendszeresen konzultál a gyermek iskolai pedagógusaival, szükség esetén segít, tanácsot ad. Figyelemmel kíséri a kisgyermek iskolai előmenetelét, javaslatokat tesz az egyéni fejlesztés, szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségeiről.

A megismerést, átmenetet segítő tevékenységek, programok:

Tevékenység

Tartalom

Dokumentumokból való tájékozódás

Pedagógusok kölcsönösen megismerkednek egymás nevelési programjával.

Tanító nénik látogatása a nagycsoportban

Ismerkedés a leendő elsősökkel, az óvodai nevelés gyakorlatával. Együtt játszás a tanító nénivel.

Játékos testnevelés

Mozgásos játékok az óvodában a leendő elsős tanító nénivel.

Lucázás

A 4. osztályos tanulók "Lucáznak" az óvodában.

Szülői értekezlet a nagycsoportban

A leendő első osztályos tanító néni tart szülői értekezletet januárban az iskolaérettségről, az iskolakezdésről.

Nagycsoportosok testnevelés óra látogatása az 1. osztályban

Ismerkedés a tornateremmel, együtt játszás az iskolai tornaszereken az elsősökkel.

Hospitálás az 1. osztályban

A nagycsoportos óvónők megismerkednek az iskolai nevelő-oktató munkával.

Nyílt nap az iskolában

 

A gyermekek megismerkednek az iskola épületével, tantermekkel, iskolai tevékenységekkel.

A szülők megismerik az iskola pedagógiai programját, választ kapnak kérdéseikre.

Óralátogatás az 1. osztályban

A leendő első osztályosok ellátogatnak az első osztályba, ahol részt vehetnek tanórán, együttműködhetnek az iskolásokkal, és a pedagógussal.

Gyermeknap

A nagycsoportos gyermekek és az elsősök kölcsönösen részt vesznek az óvodai, illetve iskolai gyermeknap egy-egy programján.

Fejlődés nyomon követése

DIFER- az óvoda és az iskola elemzi a mérési eredményeket, együttműködve készítik el a gyermekek egyéni fejlesztési tervét. Egységes mérőrendszer átláthatóbbá teszi a gyermekek fejlődésének nyomon követését.

Mesék napja az óvodában

Az alsó tagozatos iskolások ellátogatnak az óvodába, ahol mesét mondanak a gyermekeknek.

Tanévzáró-búcsú az óvodától

 

A leendő első osztályos tanító néni és az iskola igazgatója megtekinti a nagycsoportosok műsorát.

 

dscf2229.jpg

 

  Az óvoda és az iskola sikeres együttműködésének és a zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet megvalósításához segítséget nyújthat, ha megfogadjuk Rudolf Steiner szavait:

„A gyereknek, a fiatalnak arra van szüksége, hogy tisztelettel fogadjuk, szeretetben felneveljük, szabadságban elengedjük.”

Csicsergő Magazin - Esélyteremtő Óvoda online szakmai folyóirata 2018.

 

Felhasznált források:

Az óvoda és az iskola közötti átmenet problémáinak oldása – www.oki.hu

Vojnitsné K. Zsuzsa – Zilahiné Gál Katalin: Az óvoda iskola átmenet problémái Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek

Óvoda-iskola átmenet pedagógus továbbképzési kézikönyv                                          

Szerzők: Egedi Cecília, Debre Istvánné, Kende Anna, Kereszty Zsuzsa,  Sebő Júlia

- Az óvodából iskolába való átmenet újragondolása – www.extra.hu